CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2021/2022

Plantes d’un temps

La Terra que ens queda

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15, 2019-20, 2022-23.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2021/2022

Plantes d’un temps

La Terra que ens queda

OBJECTIUS

Coneixement de l’entorn natural, espècies de flora i els seus usos tradicionals, i també identificar les espècies presents. Promoure la conservació i respecte pel medi ambient. Conèixer les problemàtiques actuals (generació de residus, contaminació, canvi climàtic, efecte hivernacle, efectes del consum, etc.). Tenir coneixement de les bones pràctiques per a la conservació del medi natural. Sensibilització dels participants. Recuperar àrees properes als participants mitjançant accions de retirada de residus.

DESENVOLUPAMENT

Es van editar les revistes “Plantes d’un temps” i “La Terra que ens queda”. Es realitzaren sortides –que s’adequaren a l’entorn adequat més proper de cadascuna de les escoles– per conèixer i valorar l’hàbitat natural i com preservar-lo, i afavorir el coneixement de les plantes que s’han utilitzar tradicionalment per a usos alimentaris, domèstics o medicinals. Es realitzaren neteges de plàstics i altres residus en aquests entorns.
Paral·lelament a les activitats es va desenvolupar un concurs, repartint cartolines per dibuixar les plantes observades i cartolines per elaborar una redacció sobre la campanya “La Terra que ens queda”. El lliurament de premis als 6 millors dibuixos i a les 6 millors redaccions es va fer al casal de cultura Ca’n Gelabert (Binissalem).

REVISTES

Edició de 3.000 revistes de “Plantes d’un temps” i 3.000 revistes de “La Terra que ens queda”.

PARTICIPANTS

Un total de 1.120 escolars de Mancor de la Vall, Alaró, Llubí, Vilafranca, Costitx, Santa Maria del Camí, Campanet i Binissalem.

Repercussió en els mitjans