CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2017/2018

L’arxipèlag de Cabrera

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15, 2019-20, 2022-23.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23.

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

2017/2018

L’arxipèlag de Cabrera

OBJECTIUS

Apropar les escoles de l’interior de Mallorca al primer parc nacional marítim i terrestre, l’arxipèlag de Cabrera. Donar-los a conèixer i valorar tota la seva riquesa de fauna i flora terrestres i marines, a més de comprendre la importància de la seva conservació. Promoció del respecte pel medi ambient i sensibilització dels participants (alumnes i professors). Bones pràctiques per a la conservació de l’arxipèlag de Cabrera.

DESENVOLUPAMENT

Edició i distribució en els centres educatius de la nova revista “L’arxipèlag de Cabrera, un paradís natural”, que posteriorment va servir d’eina durant les visites a l’arxipèlag. Edició de cartells que es van exposar as centres educatius. Es realitzaren set visites a Cabrera, on s’arribava en barca subvencionada per Cemex, que van tenir un impacte molt positiu als escolars que realitzaren l’activitat.

REVISTES

Edició de 1.000 revistes i cartells de la mateixa campanya; distribució de bona part d’ells als centres educatius participants.

PARTICIPANTS

Van participar-hi un total de 420 alumnes de diferents centres de Búger, Alaró, Mancor de la Vall, Campanet, Lloseta, Consell i Binissalem.

Repercussió en els mitjans