CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2009/2010

Mallorca
al natural

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15, 2019-20, 2022-23.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2009/2010

Mallorca al natural

OBJECTIUS

Donar a conèixer als infants d’edat escolar el nostre entorn natural, promocionar el respecte pel medi ambient i sensibilitzar a alumnes i professors. Conscienciació ambiental i bones pràctiques per a la conservació de l’illa.

DESENVOLUPAMENT

Es van distribuir revistes de “Plantes de garriga”, “Torrents de Mallorca”, “Tortugues SOS”, “La crisi de l’extinció cara a cara” i “Races autòctones”. Es van fer 20 visites als centres escolars amb un jardí de garriga mòbil i tortugues vives. 6 d’aquests centres també van realitzar sortides als torrents, i a l’escola d’Alaró es va exhibir una mostra d’animals domèstics de races autòctones –exposició “toca-toca” –

REVISTES

Es van repartir 18.000 revistes als centres educatius de la Mancomunitat des Raiguer i Mancomunitat des Pla.

PARTICIPANTS

Van participar un total de 2.500 escolars de 36 pobles de la Mancomunitat des Raiguer i Mancomunitat des Pla, Sa Pobla i Bunyola.

Repercussió en els mitjans