CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2008/2009

Els torrents de Mallorca

OBJECTIUS

Al no tenir rius, els torrents adquireixen una gran rellevància per a la vida de l’illa. L’objectiu va ser donar a conèixer als nins de primària com funciona un torrent: els processos de formació, el cicle de l’aigua, la fauna i la flora que l’envolten. La importància que té la seva conservació. I en general, promoure l’interès cap a la natura i conscienciar als infants de la necessitat de tenir cura del nostre entorn.

DESENVOLUPAMENT

Es va crear i editar la revista “Torrents de Mallorca” i es va distribuir als centres educatius de la Mancomunitat des Raiguer, Sa Pobla, Bunyola i la Mancomunitat des Pla. Es van fer onze sortides a diferents torrents, de les quals set van ser al Torrent de Pareis. Els altres torrents van ser els de Vinagrella, Almedrà i Sant Miquel. Aquesta campanya es va completar amb un concurs de dibuix sobre torrents. Els dibuixos es van exposar al casal de cultura Ca’n Gelabert (Binissalem) i es van repartir 5 premis; a l’acte hi van participar autoritats d’ajuntaments i del Govern Balear.

REVISTES

Es van editar 5.000 revistes i se’n van distribuir 2.800 als centres educatius de la Mancomunitat des Raiger i Mancomunitat des Pla.

PARTICIPANTS

Un total de 700 escolars i 48 educadors d’escoles de Campanet, Binissalem, Mancor de la Vall, Alaró, Lloserta, Llubí, Inca, Consell, Búger i Santa Maria.

Repercussió en els mitjans