CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2018/2019

L’Arxipèlag de Cabrera

OBJECTIUS

Apropar les escoles de l’interior de Mallorca al primer parc nacional marítim i terrestre, l’Arxipèlag de Cabrera. Coneixement del seu entorn natural i cultural. Donar a conèixer i valorar tota la seva riquesa de fauna i flora terrestres i marines, a més de comprendre la importància de la seva conservació. Sensibilització dels participants, conscienciació ambiental i bones pràctiques per a la conservació de l’Arxipèlag de Cabrera.

DESENVOLUPAMENT

Edició de la revista “L’Arxipèlag de Cabrera, un paradís natural” que va servir d’eina durant les visites a l’arxipèlag. Edició de cartells que es van exposar a les escoles. Es realitzaren set visites a Cabrera en barca subvencionada per Cemex, que van tenir un impacte molt positiu en els escolars de centres educatius de Binissalem, Bunyola, Inca, Costitx, Santa Eugènia i Sencelles, i de l’associació Duendes y Estrellas (associació per a famílies desestructurades).

REVISTES

Edició de 1.000 revistes i distribució de bona part d’elles als centres participants.

PARTICIPANTS

400 nins del col·legis de Bunyola, Binissalem, Inca, Costitx, Santa Eugènia i Sencelles, a més de l’associacio de nins de famílies desestructurades “Duendes y Estrellas”. També foren convidats grups de la Tercera Edat i pares dels nins dels centres escolars.

Repercussió en els mitjans