CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2016/2017

Plantes
d’un temps

OBJECTIUS

Donar a conèixer l’entorn natural als alumnes d’educació primària; ensenyar les espècies de flora i explicar-ne els seus usos tradicionals. Sensibilització dels participants i conscienciació ambiental per al desenvolupament de bones pràctiques en el medi natural i la sostenibilitat.

DESENVOLUPAMENT

Distribució de la revista “Plantes d’un temps” al centres educatius, que va ser utilitzada posteriorment com a eina en les sortides escolars. Aquestes sortides es van fer a llocs propers dels pobles o escoles per afavorir el coneixement de les plantes de l’entorn que tradicionalment s’han fet servir per a usos alimentaris, domèstics o medicinals, reforçant aquest coneixement amb cartolines que es van repartir entre els alumnes per dibuixar les plantes observades. Durant les sortides es van netejar els espais naturals visitats de plàstics i altres residus.
Com a activitat extraordinària, amb l’escola CEIP Assumpció de Binissalem es va dur a terme una sortida a Son Serra de Marina amb la revista didàctica “Balears i la mar” i es va efectuar una neteja de residus de la costa.

REVISTES

Es van editar 3.000 revistes i cartells de la campanya “Plantes d’un temps”. La major part va se distribuïda als centres escolars.

PARTICIPANTS

800 escolars de centres educatius de la Mancomunitat des Pla i des Raiguer en la campanya “Plantes d’un temps”. 265 escolars i docents a la sortida a Son Serra de Marina en l’activitat “Balears i la mar”.

Repercussió en els mitjans