CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2012/2013

Balears i la mar

OBJECTIUS

Fer que els alumnes de 3r, 4art,5è i 6è de primària coneguessin les espècies de flora i faura del medi marí coster de les Illes Balears, i a més promoure l’interès cap a la naturalesa i la seva conservació. Conscienciar als nins sobre la necessitat de tenir cura el nostre entorn.

DESENVOLUPAMENT

Reedició de la revista “Balears i la mar” i distribució als centres educatius per treballar els conceptes de fauna i flora més característics del nostre entorn. Sortides amb els centres escolars de la Mancomunitat des Pla, Mancomunitat des Raiguer, Mancomunitat de Migjorn i Felanitx. Les sortides es realitzaren a zones costeres adequades: Son Serra de Marina i la costa de la Colònia de Sant Jordi (platja des Carbó i finca de s’Avall)

REVISTES

Distribució de 5.000 revistes “Balears i la mar” a centres educatius de tota l’illa de Mallorca.

PARTICIPANTS

1.500 escolars de 18 centres educatius de la Mancomunitat des Pla, Mancomunitat des Raiguer, Mancomunitat de Migjorn i Felanitx.