CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2020/2021

La Terra que ens queda

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15, 2019-20, 2022-23.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2020/2021

La Terra que ens queda

OBJECTIUS

Promoure la conservació i respecte pel medi ambient. Donar a conèixer les problemàtiques actuals: generació de residus, contaminació, canvi climàtic, efecte hivernacle, consum, etc… Fomentar bones pràctiques per a la conservació del medi natural. Recuperar àrees properes als participants mitjançant accions de retirada de residus.

DESENVOLUPAMENT

Edició de la nova revista “La Terra que ens queda” i distribució als centres educatius. Es realitzaren sortides escolars per conèixer i valorar l’entorn natural, i com preservar-lo. Es van realitzar activitats de retirada de residus com a accions per recuperar els entorns naturals.
A causa del Covid-19 les sortides es van fer en petits grups bombolla a zones properes a les escoles, fent repetides sortides els mateixos centres. Altres activitats programades com les xerrades a les escoles i projeccions d’audiovisuals, es van haver de suspendre a causa de les restriccions per Covid-19, al ser en locals interiors.

REVISTES

S’editaren 3.000 revistes. Per primera vegada es va editar en altres idiomes a més del català; es feren edicions en castellà i també en anglès.

PARTICIPANTS

Un total de 450 alumnes de centres educatius de Binissalem (7 dies a ses Llacunes de Can Figuera), Llubí (2 dies al Torrent de Vinagrella), Campanet (2 dies a ses Fonts Ufanes), Búger (1 dia al Bosc de l’Anglès) i Lloseta (2 dies al Torrent d’Almedrà)

Repercussió en els mitjans