CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15,
2019-20, 2022-23, 2023-24.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22,
2023-24.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2006/2007

Tortugues S.O.S.

Plantes de garriga

CAMPANYES EDUCATIVES

PLANTES DE GARRIGA
2006-07, 2009-10, 2014-15, 2022-23.
SOS TORTUGUES
2006-07, 2009-10.
LA CRISI DE L’EXTINCIÓ CARA A CARA
2007-08, 2009-10, 2013-14.
ELS TORRENTS DE MALLORCA
2008-09, 2009-10, 2014-15.
ENDEMISMES DE LES ILLES BALEARS
2010-11, 2014-15, 2022-23.
BALEARS I LA MAR
2011-12, 2012-132014-15, 2019-20, 2022-23.
PLANTES D'UN TEMPS
2015-16, 2016-17, 2021-22.
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
2017-18, 2018-19.
LA TERRA QUE ENS QUEDA
2020-21, 2021-22, 2022-23.

CAMPANYA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

2006/07

Tortugues S.O.S.

Plantes de garriga

OBJECTIUS

Donar a conèixer les plantes de garriga perquè són les més properes que tenim al Mediterrani. Concienciar, tant als centres educatius com als ajuntaments, que les tortugues no poden estar en captivitat. Donar a conèixer quines són les races autòctones dels animals domèstics per tal que els adquireixin amb més coneixement.

DESENVOLUPAMENT

Es van crear i editar les revistes “Plantes de garriga”, “SOS tortugues” i “Races autòctones”, que es repartiren a les escoles interessades. Es va crear un jardí itinerant de plantes de garriga per dur a les escoles participants, on també es van dur tortugues de terra per concienciar als més petits que una tortuga no és un animal de companyia. A rel d’aquestes visites els centres educatius es van involucrar i van començar a recollir tortugues que estaven en captivitat. Al CEIP Llevant d’Inca, a més es va fer una mostra d’animals domèstics de races autòctones –exposició “toca-toca” –

REVISTES

Es van repartir 18.000 revistes als centres educatius de la Mancomunitat des Raiguer i Mancomunitat des Pla.

PARTICIPANTS

Van participar un total de 2.500 escolars de 36 pobles de la Mancomunitat des Raiguer i Mancomunitat des Pla, Sa Pobla i Bunyola.

Repercussió en els mitjans